Palvelut

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa asiakas hakee muutosta asioihin ja tilanteisiin, joista ei koe selviytyvänsä yksin. Tilanteet voivat liittyä elämän kriisitilanteisiin, yksilön kehitysvaiheisiin tai arjen ongelmiin. Asiakkaan kanssa yhdessä keskustellen voidaan kartoittaa terapiaan hakeutumisen syyt. Pääpaino on ratkaisuissa ja tarkoitus on löytää ne voimavarat ja mahdollisuudet, jotka jokaisella meistä on. Ahdistuneena ja voimattomana on vaikea löytää ulospääsyä ja silloin terapia voi olla siinä avuksi. Toivon tuominen ihmisen elämään on avain arjessa selviytymiseen.

Perheterapia

Perheteterapian tavoitteena on tutkia, ymmärtää ja hoitaa ongelmia, jotka liittyvät perheen vuorovaikutukseen. Terapiatilanteessa otetaan huomioon perheen omat voimavarat ja selviytymiskeinot. Terapiassa käsitellään perheenjäsenten tuomia tilanteita, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia vuorovaikutukseen. Useimmiten keinoja löytyy perheeltä itseltään.

Pariterapia

Pariterapia tarjoaa mahdollisuuden löytää uusia keinoja ja apua elämän ristiriitoihin parisuhteessa. Usein parisuhteen ongelmat näyttäytyvät syyttelynä, pettymyksenä toista kohtaan ja mustasukkaisuutena. Tavallisimpia syitä hakeutua hakeutua pariterapiaan ovat kommunikaatiovaikeudet, vaikeus kohdata toinen ja ottaa asiat puheeksi, olla läsnä. Suhteeseen voi liittyä puhumattomia asioita, päihdeongelmia, seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia, uskottomuutta tai väkivaltaa.

Tukikäynnit lapsille ja nuorille, sekä heidän perheilleen
Vanhemmuuden tukeminen ja ohjaus

Kelan kuntoutuksen palvelutuottaja:

  • Aikuiset (26-67 vuotiaat) yksilö- ja perheterapia
  • Nuoret (16-25 vuotiaat) yksilö- ja perheterapia sekä vanhempien ohjaus

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, ajatusten sekä kokemuksien ja tunteiden tarkastelua. Tavoitteena on tukea työntekijää ammatillisessa kehittymisessä, työssä jaksamisessa ja työyhteisön toimivuudessa.

Työnohjaus on säännöllistä, tavoitteellista ja sopimukseen perustuvaa.

Työnohjausta voi olla erilaisissa kokoonpanoissa. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena, ryhmätyönohjauksena tai työryhmän työnohjauksena.

Työhyvinvointi

Koulutusluennot ja konsultaatio:

Toteutan koulutusluentoja tarpeen mukaan. Luennot voivat koostua kasvatukseen, vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen, nuoruusiän kriiseihin sekä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyen.

Konsultointia sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, myös muille aloille.